منها

بایگانی برچسب: مالیات مسکن

مالیات نقل و انتقال

نکاتی در مورد مالیات بر نقل و انتقال و درآمد اتفاقی ، معاملات عدم انتقال منافع (به شرط عمری) فردی ششدانگ یکباب مغازه خود را که ارزش روز آن ۱۰۰ میلیون می باشد به فرد دیگری انتقال می دهد ولی در حین انتقال شرط گردیده مادامی که فروشنده در قید حیات است از منافع آن مجانا” استفاده خواهد کرد.اگر ارزش مغازه در تاریخ فوت فروشنده ۷۰۰ میلیون باشد. ۱- از خریدار هیچ مالیاتی در موقع خرید مطالبه نخواهد شد. ۲- اگر انتقال بلاعوض باشد از فروشنده و خریدار هیچ مالیاتی موقع انجام معامله مطالبه نخواهد شد. ۳- اگر معامله معوض …

متن کامل »
 طراحی سایت